Alliance Women Ministries of the Hmong District Alliance Women Ministries of the Hmong District

AWM Prayer Team

 

140x140
N. Txooj Vaj Muas

Email: awmemberatlarge@hmongdistrict.org

140x140
N. Xh. Txawj Pov Vaj

Email: chaovang7@gmail.com

140x140
N. Kx. Txawj Riam Xyooj

Email: nxftxawj68@gmail.com

140x140
N. Xf. Ntxhoo Kub Yaaj

Email: bkyaaj@hotmail.com

140x140
N. Nyiaj Leej Tsab

Email: maiqer@gmail.com

140x140
N. Vaam Tswb Khaab

Email: cmkhang94@hotmail.com

140x140
N. Kx. Ntsuab Pov Hawj

Email: helivesinme2012@gmail.com

140x140
Yeev Hawj

Email: yeherng23@gmail.com

140x140
N. Tooj Ntxawg Thoj

Email: paajhthoj5253@gmail.com

140x140
N. Kx. Nchaiv Neeb Xyooj

Email: Youaxiong204@yahoo.com

140x140
N. Neej Tswb Hawj

Email: marymh67@hotmail.com

140x140
N. Xf. Koob Yaaj

Email: shouasxyang@gmail.com